Vay tiền online

Khoản vay tiền mặt sẽ là giải pháp tốt nếu bạn cần gấp thêm tiền.

Tiền vào tài khoản ngân hàng trong vòng 15 phút.


Cách thức hoạt động?

Hoàn thiện hồ sơ vay tín dụng chỉ trong 3 bước:

  • Chọn công ty tín dụng.
  • Chờ quyết định.
  • Nhận tiền tức thời.

Yêu cầu đối với người vay

Cư dân thường trực ở Việt Nam ở độ tuổi từ 18 tuổi với bất kỳ lịch sử tín dụng và số điện thoại có hiệu lực.

Khoản vay trực tuyến sẽ được xét nếu

  • Có những khoản chi phí không lường trước, bạn cần phải thanh toán cho dịch vụ hoặc cho việc giao hàng ngay tức thì.
  • Nếu không có khoản nợ nào theo những khoản thanh toán cho các các khoản vay.
  • Nếu những khoản thanh toán cho các khoản vay không vượt quá 30-40% thu nhập hàng tháng của bạn.

Hãy vay có trách nhiệm, đánh giá cơ hội thanh toán khoản vay của mình. Trước khi bạn vay, hãy đọc các điều khoản của hợp đồng vay, đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện chúng.